İletişim

GROHE SMART programı hakkında soru veya tavsiyeleriniz mi var? Servis departanımız ile temasa geçin.

Tel: +90 216 441 23 70
Fax: +90 216 370 61 74

GROHE SMART
Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak
No 5 Anel Plaza Giriş Kat
Ümraniye İstanbul

Üyelik ve kullanım koşulları GROHE SMART

1. Kapsam ve içerik

GROHE Türkiye tarafından sağlanan www.grohesmart.com.tr internet portalının (bundan böyle ""portal"" olarak anılacaktır) kullanımı münhasıran aşağıdaki kullanım koşullarına bağlıdır.

2. Teknik gereksinimler ve erişilebilirlik

GROHE, sağlanan portal ve bilgilerin her zaman erişilebilir ve eksiksiz olmasını sağlamak için çalışmaktadır. Kullanıcı, portalın erişilebilir olmadığı durumlarda, her türlü talebinden feragat eder.

GROHE, başta ücretsiz olarak sağlanan bilgi veya verilerin doğruluğu veya eksiksiz olması üzere, bilgi veya verilerde görülen kusur ve eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

3. Kayıt ve hizmetlerin kullanımı

Portala erişmek ve portalı kullanmak için, ilk olarak SMART programına kayıt yaptırılması gerekmektedir. Üyelere erişim sağlayan kayıt süreci, bir showroomda satış görevlisi olarak çalışan her yetişkin gerçek kişi veya herhangi bir yasal kişi tarafından tamamlanabilir. Aynı showroomda birden fazla insan çalışıyor olabilir. Her satıcının bireysel olarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Bonus puanların mülkiyeti üyelerdedir.

Bu belgede kayıt yaptırma veya portalın kullanımına dair hiçbir yasal hakka atıfta bulunulmamaktadır.

Kayıt olmak için, tüm gerekli bilgilerin portal üzerinde girilmesi gerekmektedir. Buna ad ve soyadınız ile birlikte, sizi satış görevlisi olarak istihdam eden şirket hakkında bilgi de dahildir. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, SMART hesabınız kayıt sırasında çalışmakta olduğunuz şirkete bağlanacaktır. Tek yapmanız gereken, kendiniz ve şirketiniz hakkında doğru bilgi vermek.

Giriş verilerinin doğrulanamadığı ve/veya kayıt sırasında yanlış bilgi ya da veri sunulmuş olması ve/veya portalın potansiyel olarak veya bariz şekilde kötüye kullanılması ve/veya portalın performansının bozulması ve/veya işbu kullanım koşullarının ciddi biçimde ihlal edilmesi halinde, GROHE hesabınızı bloke etme ve silme hakkını saklı tutar.

4. Bonus puanlar

GROHE, bonus puan kazanmaya yönelik spesifik faaliyetler belirlemiştir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin ardından, bonus puanlar hesabınıza işlenecektir. Söz konusu bonus puanlar portalda ödül almak amacıyla kullanılabilir.

Bonus puanlar, kazanıldıkları yıl (dönüşüm noktasından itibaren) ile bir yıl daha boyunca geçerli olup ondan sonra otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir.

Bonus puan programının suistimal edilmesi halinde, GROHE söz konusu bonus puanları silme ve hesabı bloke etme veya silme hakkına sahiptir.

SMART bonus puanlar ile alınabilecek ürünler portalda spesifik olarak listelenmiştir. Ödülün verilmiş olması durumunda, GROHE bonus puanlar için geri ödeme yapmak zorunda değildir. Bonus puanlar hesabınızdan düşülür. GROHE bonsa puan programı kapsamındaki ödülleri garanti etmez veya bunlardan sorumlu tutulamaz.

SMART bonus puanlar karşılığında nakit ödeme yapılmaz.

5. Vergi, harç ve diğer kesintiler

Bu program kapsamında ödüllerin alınması, kullanılması ve kabul edilmesi ile ilgili tüm vergi, harç ve diğer kesintiler üyenin sorumluluğundadır.

6. SMART programının sona erdirilmesi

GROHE, SMART programını dilediği zaman ve önceden uyarıda bulunmaksızın sona erdirme hakkına sahiptir. Üyeler, programın sonlandırıldığından eposta veya internet portalında yapılacak bir duyuru gibi başka yollardan haberdar edilir. O an itibariyle, üyeler yeni SMART puan kaydettiremez ve kullanmak için yeni SMART puan elde edemezler. Öncesinde kaydedilen SMART puanlar bundan etkilenmez ve mevcut ürünlerin alınması için kullanılabilir. GROHE, SMART programının sona erdirilmesi sonucu ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

7. Fikri mülkiyet hakları

Sunucudan indirilen içerik, veriler veya diğer tüm kalemlerin tüm hakları (örneğin, telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları) GROHE ve lisansörlerinin münhasır mülkiyetinde olacak olup telif hakları ve ticari marka kanununun koruması altında kalacaktır. İçeriğin geneli sadece kullanıcının kişisel bilgisi amacıyla tasarlanmıştır. Görüntü ve metinlerin üretimi, dağıtımı veya yayımı da dahil olmak üzere, başka türlü kullanımına GROHE'nin açık rızası olmaksızın izin verilmez.

GROHE, kullanımın işbu kullanım koşullarında belirlenen hükümlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi koşuluyla, portalda sağlanan bilgi, yazılım ve belgeleri kullanmak üzere bunların münhasır olmayan devredilmez hakkını verir. Bunun dışında her türlü kullanım yasaktır.

Portal üzerinden elde edilen bilgiler sadece kişisel kullanım ve bilgilendirme amacıyla kullanılır.

Sorgulamalardan elde edilen veriler, örneğin bir ortamın herhangi bir formatında ve/veya ticari verilerin işlenmesi biçiminde ve/veya bilgi alışverişi için ve/veya diğer herhangi bir ticari kullanım amacıyla gibi tamamen veya kısmen kişiye özel bir veri tabanı oluşturulmasında kullanılamaz.

Portal veya bileşenlerinden bir veya daha fazlasının diğer yazılım, veri tabanları veya meta veri tabanları ile bağlantılandırılması, entegrasyonu veya kombinasyonu yasaktır.

8. Garanti edilmeyen doğruluk veya bütünlük

GROHE, portalda bulunan bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğunu veya bütünlüğünü ya da bunların belirli kullanımlara uygunluğunu hiçbir şekilde garanti etmez.

GROHE'nin portalda sağlanan bilgilerin yanı sıra sunulan ödülleri önceden hiçbir ihbarda bulunmaksızın, herhangi bir zaman değiştirme ve/veya güncelleme hakkı saklıdır. Ayrıca, kimi durumlarda mevcut olmayabilen şartname veya teknik özelliklerin genel tanımları da dahil edilebilir.

9. Sorumluluk

(1) GROHE'nin sorumluluğu sözleşmeden doğan amaçların gerçekleştirilmesi ile ilişkili herhangi bir ciddi yükümlülüğün ihlali ile sınırlıdır. İşbu maddede öngörülen sorumluluk, genel olarak işbu sözleşme uyarınca sağlanabilen makul ölçüde öngörülebilir maddi zararlar ile sınırlıdır.

(2) GROHE, bu uygulamanın kullanımı ile bağlantılı olarak uğranmış -örneğin veri kaybı gibi- zararlardan sorumlu tutulamaz.

10. Gizliliğin korunması

Kişisel verileriniz (soyadınız, adınız, e-posta adresiniz) GROHE tarafından sadece yürürlükteki veri koruma yasaları doğrultusunda kullanılır.

Kullanıcının kişisel verileri GROHE tarafından, işbu sözleşmede öngörülen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde saklanır. Saklanan veriler üçüncü taraflara satılmaz, açıklanmaz veya iletilmez.

İşbu koşulları kabul ederek, portalı kullanımınıza ilişkin verilerin bir kullanıcı profilinde saklanması ve analiz edilmesine onay vermiş oluyorsunuz.

İşbu koşulları kabul ederek, kişisel verilerinizin GROHE tarafından size bültenler ve kişisel ilanlar gönderilmesinde kullanılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Kayıt olarak, şirketiniz adına reklam kabul etmeye yetkili olduğunuzu teyit ediyorsunuz. Bülten almak için vermiş olduğunuz yazılı onay, iptal tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her an iptal edilebilir. Bültenlere, rızanızı her an geri çekebilmenize imkan verecek özel bir bağlantı eklenir.

Kullanıcı, GROHE şirketi içinde saklanan kişisel verileri hakkında serbestçe bilgi almaya yetkili olup söz konusu bilgileri düzeltme, bloke etme veya silme hakkına sahiptir.

Verilerinizin saklanması veya işlenmesine rıza gösterdiğiniz yerlerde, söz konusu rızayı geri çekme hakkına, geri çektiğiniz andan itibaren geçerli olmak üzere, sahipsiniz.

Dilediğiniz an kaydınızın iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Bu durumda, GROHE saklanan tüm kullanıcı verileri ile tüm kişisel verileri, bunlara ihtiyaç kalmadığı anda siler.

11. Geçerli hukuk

İşbu şart ve koşullar Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup buna göre yorumlanacaktır. Malların Uluslararası Satışına dair sözleşmeler için Birleşmiş Milletler Konvansiyonu açık şekilde dışarıda tutulmuştur.